Sự riêng tư

Quyền Riêng Tư cho website Nhiệt Điện Lạnh (nhietdienlanh.com)

1. Thông tin cá nhân thu thập:

 • Website Nhiệt Điện Lạnh thu thập thông tin cá nhân của người dùng khi:
  • Người dùng đăng ký tài khoản.
  • Người dùng đăng tải Nội dung.
  • Người dùng sử dụng các tính năng trên website.
  • Người dùng liên hệ với website.
 • Các thông tin cá nhân được thu thập bao gồm:
  • Họ và tên.
  • Địa chỉ email.
  • Số điện thoại.
  • Địa chỉ.
  • Ngày sinh.
  • Giới tính.
  • Sở thích.
  • Hình ảnh cá nhân.
  • Nội dung đăng tải.
  • Lịch sử hoạt động trên website.
 • Website Nhiệt Điện Lạnh có thể thu thập thêm thông tin cá nhân của người dùng với sự đồng ý của người dùng.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

 • Website Nhiệt Điện Lạnh sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để:
  • Cung cấp các dịch vụ và tính năng trên website.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Gửi thông tin liên quan đến website và các dịch vụ của website.
  • Giải quyết các vấn đề và hỗ trợ người dùng.
  • Ngăn chặn hành vi vi phạm Điều kiện - Điều khoản.
  • Phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường.
 • Website Nhiệt Điện Lạnh không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân:

 • Website Nhiệt Điện Lạnh áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.
 • Website Nhiệt Điện Lạnh chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Quyền Riêng Tư này.
 • Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Người dùng có thể liên hệ với website Nhiệt Điện Lạnh để thực hiện các quyền này.

4. Cookie:

 • Website Nhiệt Điện Lạnh sử dụng cookie để lưu trữ thông tin trên máy tính của người dùng.
 • Cookie giúp website Nhiệt Điện Lạnh cải thiện trải nghiệm người dùng, theo dõi hoạt động của người dùng và phân tích dữ liệu.
 • Người dùng có thể tắt cookie trong trình duyệt web của mình.

5. Thay đổi Quyền Riêng Tư:

 • Website Nhiệt Điện Lạnh có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Quyền Riêng Tư này mà không cần thông báo trước.
 • Người dùng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật Quyền Riêng Tư này.

6. Thông tin liên hệ: Nếu bạn cần góp ý hay báo cáo vi phạm,.. vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://nhietdienlanh.com/contacts

Chúc quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời trên website Nhiệt Điện Lạnh!