Điều kiện & Điều khoản

1. Quy định chung:

 • Định nghĩa:
  • Website: Trang web Nhiệt Điện Lạnh tại địa chỉ nhietdienlanh.com.
  • Người dùng: Cá nhân hoặc tổ chức truy cập và sử dụng website.
  • Nội dung: Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, video, âm thanh, v.v. được đăng tải trên website.
 • Chấp nhận Điều khoản: Khi truy cập và sử dụng website, người dùng đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và quy định được nêu trong Điều kiện - Điều khoản này.
 • Sửa đổi Điều khoản: Website Nhiệt Điện Lạnh có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Điều kiện - Điều khoản này mà không cần thông báo trước. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật Điều kiện - Điều khoản này.
 • Quyền hạn của website:
  • Quản lý, vận hành và duy trì website.
  • Xóa bỏ hoặc chỉnh sửa Nội dung vi phạm Điều kiện - Điều khoản.
  • Hạn chế hoặc chặn truy cập của người dùng vi phạm Điều kiện - Điều khoản.

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của người dùng:

 • Quyền lợi:
  • Truy cập và sử dụng miễn phí các tính năng cơ bản của website.
  • Tạo tài khoản cá nhân và tham gia các hoạt động cộng đồng trên website.
  • Đăng tải Nội dung hợp pháp và phù hợp với mục đích sử dụng của website.
  • Giao tiếp và tương tác với các người dùng khác trên website.
  • Phản hồi và góp ý cho website.
 • Nghĩa vụ:
  • Cung cấp thông tin đăng ký chính xác và đầy đủ.
  • Sử dụng website một cách hợp pháp và đạo đức.
  • Không đăng tải Nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác.
  • Không sử dụng website để phát tán thông tin sai lệch, lừa đảo hoặc gây hại cho người khác.
  • Tôn trọng quyền riêng tư của các người dùng khác.
  • Bảo mật thông tin tài khoản cá nhân.
  • Chịu trách nhiệm về mọi hành vi và Nội dung đăng tải trên website.

3. Hạn chế trách nhiệm:

 • Website Nhiệt Điện Lạnh không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng website, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Mất mát dữ liệu hoặc thông tin.
  • Gián đoạn hoạt động kinh doanh.
  • Lỗi phần mềm hoặc phần cứng.
  • Virus hoặc mã độc hại.
  • Nội dung do người dùng đăng tải.
 • Website Nhiệt Điện Lạnh có quyền tạm ngưng hoặc đóng cửa website mà không cần thông báo trước.

Thông tin liên hệ: Nếu bạn cần góp ý, báo cáo vi phạm,.. vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://nhietdienlanh.com/contacts

Lưu ý:

 • Điều kiện - Điều khoản này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Người dùng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật Điều kiện - Điều khoản này.
 • Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều kiện - Điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng website.

Chúc quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời trên website Nhiệt Điện Lạnh!