Sổ Tay Hàn Đường Ống

Sổ tay này là hướng dẫn toàn diện về hàn đường ống, được xuất bản bởi ESAB AB, một công ty Thụy Điển chuyên về thiết bị và vật liệu hàn. Sổ tay bao gồm các khía cạnh khác nhau của hàn đường ống, bao gồm kỹ thuật hàn, vật liệu tiêu hao, khuyết tật và các biện pháp khắc phục.

Các phần chính của sổ tay bao gồm:

 1. Giới Thiệu:

  • Các khái niệm cơ bản về mối hàn, các loại mối hàn và góc đặt điện cực.
  • Phân loại và các đặc tính cơ học của ống.
 2. Quy Trình Hàn Hồ Quang Thủ Công (MMA):

  • Thông tin chung về hàn MMA, là phương pháp chính được sử dụng cho hàn đường ống.
  • Chi tiết về vật liệu hàn, cách bảo quản và lưu trữ các điện cực cellulosic.
  • Thông tin cụ thể về các loại điện cực như Pipeweld cellulosic và điện cực cơ bản, cùng với dữ liệu kỹ thuật và khuyến nghị sử dụng.
 3. Kỹ Thuật Hàn và Thực Hành Vận Hành:

  • Kỹ thuật hàn ống theo hướng từ trên xuống (downhill) và từ dưới lên (uphill) sử dụng các loại điện cực khác nhau.
  • Hướng dẫn từng bước về chuẩn bị, gắn chặt và hàn ở các vị trí khác nhau (5G, 6G, v.v.).
 4. Khuyết Tật: Nguyên Nhân và Biện Pháp Khắc Phục:

  • Các khuyết tật hàn phổ biến, nguyên nhân của chúng và cách khắc phục để đảm bảo mối hàn chất lượng.
 5. Hàn Ống Tự Động:

  • Thông tin về các quy trình hàn tự động, bao gồm vật liệu hàn, thực hành vận hành và so sánh giữa các phương pháp hàn khác nhau.

Sổ tay này là tài liệu quý giá cho thợ hàn, cung cấp hướng dẫn chi tiết và dữ liệu kỹ thuật để đảm bảo hàn đường ống chất lượng cao. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ thuật chính xác, vật liệu tiêu hao phù hợp và việc giải quyết các khuyết tật để đạt được các mối hàn đáng tin cậy và chắc chắn.

Download Welding Pipeline Handbook: https://nhietdienlanh.com/content/uploads/files/2024/06/ndl_e427172fd295fe9cb29b4c0cd8d96061.pdf

Download Sổ tay hàn bảng dịch ra Tiếng Việthttps://nhietdienlanh.com/content/uploads/files/2024/06/ndl_b35eae8e6e1ac3511dfa631c4491de4a.pdf