"HVAC Design Manual 2024" là một hướng dẫn chi tiết được phát triển bởi Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (VA) dành cho việc thiết kế, cải tạo, và xây dựng các hệ thống HVAC trong các cơ sở y tế của VA. Tài liệu này đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa kể từ khi được xuất bản lần đầu vào năm 2017, tích hợp các thực hành tốt nhất trong ngành, các yêu cầu cụ thể của VA, các quy định liên bang, và những bài học kinh nghiệm từ nhân viên y tế và vận hành của VA.

 

Các phần chính của tài liệu:

 1. Yêu cầu cơ bản:

  • Hướng dẫn chung và quyền hạn cho các sai lệch.
  • Yêu cầu về bảo tồn năng lượng và phân tích chi phí vòng đời.
  • Tiêu chuẩn đo lường, xác minh và ủy quyền.
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn của VA và yêu cầu nộp bài.
 2. Thông số thiết kế HVAC và tiêu chí lựa chọn:

  • Cơ sở thiết kế và các nghiên cứu đặc biệt.
  • Cân nhắc về vỏ nhiệt của tòa nhà.
  • Kiểm soát rung, yêu cầu thiết kế địa chấn và bảo vệ cháy/khói.
  • Lập kế hoạch, phá dỡ và vị trí của cửa hút/thoát khí ngoài trời.
 3. Hệ thống và thiết bị HVAC phía không khí:

  • Hệ thống toàn khí, hệ thống làm mát và sưởi ấm tại chỗ, và đơn vị thông gió.
  • Cửa cấp khí và hệ thống thu hồi năng lượng.
  • Tiêu chí thiết kế cho hệ thống phân phối không khí và hệ thống thoát khí.
  • Yêu cầu cho phòng thí nghiệm và đơn vị y tế thú y.
 4. Hệ thống làm mát và sưởi ấm của tòa nhà:

  • Hệ thống nước lạnh và hệ thống mở rộng trực tiếp (DX) để làm mát.
  • Hệ thống sưởi và tiêu chí thiết kế cho hệ thống ống dẫn.
  • Phụ lục về dung dịch glycol propylene - nước và lựa chọn bơm.
 5. Hệ thống điều khiển HVAC:

  • Thiết kế cơ bản cho các cơ sở độc lập và tích hợp với hệ thống hiện có.
  • Các yêu cầu cụ thể, cảm biến độ ẩm và ứng dụng hệ thống.
  • Thực hành bền vững và duy trì, và yêu cầu tài liệu.
 6. Ứng dụng:

  • Đơn vị xử lý không khí dành riêng và không dành riêng.
  • Đơn vị xử lý không khí khẩn cấp dành cho đại dịch.
 7. Dữ liệu khí hậu:

  • Điều kiện khí hậu, địa điểm có độ ẩm cao và thấp.
 8. Các từ viết tắt và tài liệu tham khảo:

  • Bảng từ viết tắt và danh sách tài liệu tham khảo toàn diện.

Mục đích và ứng dụng:

Tài liệu này nhằm đảm bảo thiết kế HVAC chất lượng cao, hiệu quả và an toàn trong các cơ sở của VA, hỗ trợ sứ mệnh cung cấp môi trường chăm sóc hàng đầu cho các cựu chiến binh. Nó xác định các tiêu chuẩn và yêu cầu cho các dự án xây dựng mới, cải tạo, và các dự án lớn, nhấn mạnh sự tham gia của các bên liên quan, tuân thủ các quy định liên bang, và xem xét các điều kiện cụ thể của từng địa điểm.

Lời cảm ơn:

Tài liệu ghi nhận sự đóng góp của nhiều cá nhân và tổ chức, bao gồm các quan chức VA, kiến trúc sư, kỹ sư, và các cố vấn, cho các lần chỉnh sửa và cập nhật tài liệu.

Sử dụng và tuân thủ:

HVAC Design Manual là một phần của Thư viện Thông tin Kỹ thuật VA (TIL) và được yêu cầu sử dụng bởi các nhóm dự án tham gia vào các dự án xây dựng của VA. Nó phục vụ như một tài liệu nền tảng để hướng dẫn quá trình thiết kế, đảm bảo sự phù hợp với sứ mệnh của VA và tuân thủ các mã và tiêu chuẩn áp dụng. Các sai lệch từ tài liệu này được phép trong một số điều kiện nhưng phải được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền của VA.