"HVAC Design Manual 2024" là một hướng dẫn chi tiết được phát triển bởi Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (VA) dành cho việc thiết kế, cải tạo, và xây dựng các hệ thống HVAC trong các cơ sở y tế của VA. Tài liệu này đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa kể từ khi được xuất bản lần đầu vào năm 2017, tích hợp các thực hành tốt nhất trong ngành, các yêu cầu cụ thể của VA, các quy định liên bang, và những bài học kinh nghiệm từ nhân viên y tế và vận hành của VA.

#HVAC, #Design
"HVAC Design Manual 2024" là một hướng dẫn chi tiết được phát triển bởi Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (VA) dành cho việc thiết kế, cải tạo, và xây dựng các hệ thống HVAC trong các cơ sở y tế của VA. Tài liệu này đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa kể từ khi được xuất bản lần đầu vào năm 2017, tích hợp các thực hành tốt nhất trong ngành, các yêu cầu cụ thể của VA, các quy định liên bang, và những bài học kinh nghiệm từ nhân viên y tế và vận hành của VA. #HVAC, #Design
Loại tệp: pdf
·988 Lượt xem